Diagnostika

Diagnostika je súčasťou a podmienkou pre vzájomnú spoluprácu. Obsahuje súhrn informácií o fyzickom tele, psychickom a zdravotnom stave potenciálneho cvičenca.

Obsahom diagnostiky je:
-osobná konzultácia
-meranie tuku
-meranie tlaku a pulzovej frekvencie
-váženie

Na základe diagnostiky a konzultácie sa dohodneme na type jedálnička, na type a hodnote doplnkov výživy a nakoniec na type vhodného tréningového systému. Ďalej priebežne diagnostikujeme dosiahnuté výsledky na základe ktorých určujeme ďaľší postup spoločnej práce na dosiahnutie vysnívaného cieľa.
Robím to preto, aby sme predišli úbytku svalovej hmoty, prípadne zvýšili jej stav, ktorý naštartuje úbytok tuku a dáva telo cvičenca, či vrcholového športovca do lepšej kondície.